Tutaj jesteś

Na czym polega skuteczna analiza biznesowa?

13 stycznia 2022 Biznes Analiza biznesowa


„Wierzę, że musisz rozumieć ekonomię i biznes, zanim stworzysz strategię oraz że musisz rozumieć strategię, zanim stworzysz strukturę. Jeśli zrobisz to w niewłaściwej kolejności, zapewne poniesiesz porażkę.
Michael Dell, założyciel Dell Inc.

W dzisiejszej praktyce transformacji i optymalizacji działalności biznesowej wiodącą rolę odgrywa skuteczna analiza biznesowa. Jest ona niezbędna do efektywnej identyfikacji potrzeb biznesowych i
pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania wykorzystywane później w praktycznym zarządzaniu firmą. Potwierdzają to liczne badania środowiskowe. Uwzględnienie profesjonalnie przeprowadzonych analiz pozwala uniknąć negatywnych czynników, które doprowadzają do
niepowodzenia projektów biznesowych.

Definicja analizy biznesowej

Analiza biznesowa to praktyka stwarzania możliwości zmian koncepcyjnych w kontekście pracy przedsiębiorstwa poprzez identyfikację potrzeb i rekomendację ewentualnych rozwiązań, które mogą przynieść większe zyski interesariuszom i inwestorom. Analitycy mają do dyspozycji szeroką gamę technik i narzędzi, wykorzystywanych do szczegółowego określenia struktury danej firmy, jej polityki finansowej i kadrowej oraz możliwości rozwojowego działania na rynku.

Praktyczna rola analizy biznesowej

Zgodnie z nakreślonym powyżej modelem, istnieje kilka kluczowych zasad, które determinują istotę analizy biznesowej. Przede wszystkim jest to możliwość wszelkich zmian priorytetów w działaniu analizowanej organizacji, w szczególności zaś w wytyczonych pierwotnie celach projektu. Główną rolą analizy biznesowej powinno być zatem skorygowanie niewłaściwej wizji prowadzenia biznesu. Analitycy pomagają kierować firmami w zakresie doskonalenia procesów, produktów, usług oraz niezbędnego oprogramowania poprzez analizę danych. Na tej podstawie określają wymagania i dostarczają rekomendacje oraz raporty dla kadry kierowniczej i interesariuszy.

Przy przeprowadzaniu analizy biznesowej i wyciąganiu z niej wniosków należy pamiętać o technicznych możliwościach wykonalności sugerowanych przeobrażeń w pracy firmy, uzasadnionych także finansowo i funkcjonalnie. Opracowanie nowych modeli biznesowych powinno zatem opierać się na ścisłej współpracy z zespołami ds. sprawozdawczości finansowej i IT w celu ustanowienia inicjatyw i strategii mających na celu poprawę zysków firmy oraz optymalizację kosztów.

Czym powinien się charakteryzować dobry analityk?

Analiza biznesowa, jak wynika z naszych dotychczasowych rozważań, jest procesem bardzo skomplikowanym i wymagającym odpowiednich zdolności. Analitycy biznesowi muszą wiedzieć jak pobierać, analizować i raportować dane. W zestawie niezbędnych umiejętności powinna się znaleźć także na pewno wysoka kultura komunikacyjna, na którą składają się techniki werbalne i niewerbalne, dotyczące zarówno komunikacji ustnej, jak i pisemnej. Przydatne okazują się też zdolności interpersonalne i doradcze oraz, co rozumie się samo przez się, rozwinięte myślenie analityczne.

Nie wszyscy analitycy biznesowi potrzebują doświadczenia w IT, o ile mają ogólną wiedzę na temat działania systemów, produktów i narzędzi. Najważniejsze aby przeprowadzane przez nich analizy przynosiły skuteczne rozwiązanie na pojawiające się problemy w zarządzaniu firmą, owocując wzrostem zysków.

Redakcja aipkrakow.pl

Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci w dziedzinach biznesu, pracy, finansów, nauki, lifestyle i rozwoju osobistego. Dzięki ich wiedzy i pasji, tworzą artykuły, które są zarówno merytoryczne, jak i inspirujące, pomagając czytelnikom w osiąganiu sukcesów zawodowych i osobistych.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?