aipkrakow.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesFinanse

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jak ją realizować w firmie?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jak ją realizować w firmie?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to takie zarządzanie przedsiębiorstwem, które uwzględnia również cele i interesy pojawiające się w wokół niego. W praktyce oznacza, że przedsiębiorstwo przyjmując strategię działania, bierze pod uwagę relacje z pracownikami, ochronę środowiska, czy interesy lokalnej społeczności.
Innymi słowy, właściciele firmy społecznie odpowiedzialnej mają świadomość tego, że nie funkcjonują w próżni i chcą poprzez swoje działania wpływać pozytywnie na najbliższe otoczenie społeczne.

Działania, które świadczą o społecznej odpowiedzialności biznesu

Firmy społecznie odpowiedzialne wdrażają odpowiednie programy, dzięki którym realizują ambitne cele polityki społecznej. Wśród nich najbardziej popularna jest inwestycja w rozwój pracowników. Wiele przedsiębiorstw organizuje kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników oraz wspierające rozwój w zakresie nowych technologii u osób po 45 roku życia. Dzięki temu pracownicy czują się pewnie zarówno w swoim środowisku pracy, a także ogólnie na rynku zawodowym. Społeczna odpowiedzialność biznesu to także elastyczne formy zatrudnienia, np. dla pracowników niepełnosprawnych i równość stanowiskowa i płacowa kobiet i mężczyzn.
Biznes odpowiedzialny społecznie ma świadomość współczesnych zagrożeń dla świata. Jednym z nich bez wątpienia jest zagrożenie ekologiczne. Wiele firm wdraża programy, których celem jest działanie na rzecz środowiska. Może to być zarówno zmiana technologiczna w firmie jak i organizacja szkoleń, czy udział w finansowaniu proekologicznych kampanii.
Przedsiębiorstwa zlokalizowane są w konkretnych gminach i często podejmują współpracę z lokalnymi władzami. Zdarza się, że partycypują w kosztach lokalnych inwestycji lub wspierają finansowo inicjatywy na rzecz mieszkańców. Zdarza się również, że pierwszeństwo przy zatrudnieniu mają mieszkańcy terenu, na którym znajduje się zakład produkcyjny.

Czy biznes musi być społecznie odpowiedzialny?

Firmy nie mają obowiązku wdrażać normy ISO 26000, ponieważ nie ma ona formy certyfikacji a stanowi jedynie zbiór ogólnych wskazówek, które mają pomóc przedsiębiorcom odnalezienie się w strategii społecznej odpowiedzialności.
Mimo tego, wiele firm ma świadomość tego, że społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens i niesie za sobą sporo wymiernych korzyści. Dzięki realizacji strategii CSR rosną notowania przedsiębiorstwa. Staje się ono atrakcyjne zarówno dla kontrahentów, którzy szukają partnerów działających społecznie odpowiedzialnie, jak i pracowników. Biznes społecznie odpowiedzialny przyczynia się do realizacji ważnych celów, których nie można by osiągnąć bez jego udziału.
Pracownicy firm społecznie odpowiedzialnych doceniają bogate zaplecze socjalne, które oferuje im firma i traktują je jako dodatkowy składnik wynagrodzenia.
Szeroko rozumiane działania proekologiczne pozwalają firmie zyskać nie tylko w oczach lokalnej społeczności, ale także na arenie europejskiej, gdzie duże firmy od lat starają się prowadzić swoje działania w poszanowaniu dla środowiska naturalnego.

Udostępnij