aipkrakow.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesLifestyle

Co to jest doradztwo zawodowe i kto może z niego skorzystać?

Co to jest doradztwo zawodowe i kto może z niego skorzystać?

Uczniowie, studenci oraz inne osoby, które rozpoczynają swoją karierę, mogą skorzystać z doradztwa zawodowego. Doskonalenie swoich umiejętności jest możliwe w każdym wieku, a zdobywanie wiedzy pomaga w znalezieniu odpowiedniej pracy.

Co to jest doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe to proces pomagania ludziom mający na celu zrozumienie siebie i swoich wymagań co do pracy oraz środowiska pracy.
Proces ten pomaga podjąć odpowiednią pracę, znaleźć swoją drogę zawodową oraz dostosować się do wymagań rynku.

Na czym polega doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe może być spotkaniami indywidualnymi lub grupowymi. W czasie indywidualnego spotkania klient tworzy listę swoich kompetencji, poznaje swoje mocne strony oraz określa plan działania, który pozwoli mu osiągnąć wyznaczony cel i będzie adekwatny do jego umiejętności. Dzięki rozmowie z doradcą klient może lepiej poznać siebie i określić swoje wartości. Spotkanie to ma formę rozmowy, podczas której mogą odbywać się testy. Doradca pomaga także sporządzić CV i list motywacyjny.
Spotkania grupowe umożliwia ćwiczenie umiejętności, które są pożądane na rynku pracy wśród pracodawców. Podczas spotkań można ćwiczyć rozmowę kwalifikacyjną. Formy doradztwa oraz tematy poruszane na spotkaniach zależne są od potrzeb klienta, a także możliwości doradcy.

Cele doradztwa zawodowego

Głównym celem doradztwa zawodowego jest uświadomienie klientom następujących problemów:
– jakie mają umiejętności oraz możliwości, które przydadzą się na danym stanowisku,
– możliwości, jakie daje mu rynek pracy,
– jakie warunki ekonomiczne związane są z konkretnymi zawodami,
– jakie są przeciwwskazania i wymagania na poziomie dopasowania minimalnego i maksymalnego,
– w jaki sposób można szukać pracy oraz jak można skontaktować się z pracodawcą.

Kto korzysta z doradztwa zawodowego?

Z doradztwa zawodowego korzystają najczęściej:
– osoby młode, które nie wiedzą, na jaki zawód się zdecydować, patrząc na swoje umiejętności i zainteresowania,
– osoby mające pracę, które chcą zmienić branżę lub muszą dostosować się do wykonywania nowych zajęć,
– kobiety, które po długiej nieobecności chcą wrócić do pracy,
– bezrobotni będący na zasiłku i niemający odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy.

Gdzie można skorzystać z doradztwa zawodowego?

Jest wiele miejsc, gdzie można skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Miejscami takimi są, np. centra kształcenia, centra planowania i kariery zawodowej, powiatowe urzędy pracy, poradnie pedagogiczno-psychologiczne oraz instytucje świadczące usługi edukacyjne, takie jak szkoły, uczelnie, a także prywatne gabinety doradców i instytucje realizujące projekty unijne. Często spotkania z doradcą świadczone są nieodpłatnie.
Konsultacje z doradcą polecane są osobom w każdym wieku i z różnymi umiejętnościami, a także celami, jakie sobie wyznaczyli. Dzięki spotkaniom z doradcą można spełniać się zawodowo na stanowisku, które zostało dobrane indywidualnie do zdolności oraz potrzeb osób starających się o pracę.

Udostępnij