aipkrakow.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

PracaRozwój osobisty

Czy rozwój zawodowy jest ważny?

Czy rozwój zawodowy jest ważny?

Rozwój zawodowy jest elementem rozwoju osobistego i stanowi bardzo ważną jego część. Co więcej, wszelkie działania pozazawodowe również przekładają się na poprawę umiejętności w pracy, dzięki temu pracownik może polepszyć swoje kompetencje. Zyskuje się w ten sposób nową wiedzę, umiejętności oraz co najważniejsze doświadczenie.

Rozwój zawodowy a rozwój osobisty

Ciężko jest oderwać rozwój zawodowy od rozwoju osobistego, ponieważ wraz z początkiem życia zawodowego oba procesy idą w parze. Według definicji rozwój zawodowy to proces, który wykorzystywany jest do stworzenia posiadanych już umiejętności, a także zdobywania nowych. Ma on na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Rozwój taki ma kilka podstawowych funkcji. Pierwsza z nich to oczywiście poszerzenie wiedzy, która przydać może się w rozwiązywaniu problemów. Osoba rozwijająca się zawodowo robi to dzięki uczeniu się na podstawie własnych doświadczeń, pracownik może obserwować swoje zachowania oraz innych po to, aby wdrożyć do swojej pracy najlepsze rozwiązania. Równie ważny jest rozwój swoich postaw i przekonań. Jak wiadomo zmiana dotychczasowych poglądów, zasad pracy i postępowania może prowadzić do wzrostu efektywności pracy. Ważną funkcją rozwoju jest również możliwość odbudowania swoich kwalifikacji zawodowych. Dotyczą one wymiaru jednostkowego i są skierowane do osobistych kompetencji pracownika. Bardzo ważną rolę w rozwoju zawodowym pełni współpraca z pozostałymi pracownikami, polega to na dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami po to, aby korzystać z doświadczeń i wiedzy innych osób.

Do czego prowadzi rozwój zawodowy?

Warto zaznaczyć, że wykonywane poprawnie obowiązki przynoszą ogrom korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik może liczyć na wyższe wynagrodzenie, prestiż oraz szacunek pozostałych osób poruszających się w branży. Ważne jest to, aby położyć nacisk na ciągłą aktualizację wiedzy oraz umiejętności. Rozwój zawodowy kładzie duży nacisk na to, aby był on silnie skoncentrowany na poprawę umiejętności związanych z potrzebami pracodawcy. Na proces ten trzeba patrzeć z perspektywy pracownika oraz pracodawcy. Ważne jest to, aby pracownik był wspierany i mobilizowany do rozwoju przez swojego przełożonego. Może to się objawiać wymaganiami czy też oczekiwaniami wobec osoby, która będzie zmotywowana do nabywania nowych umiejętności. Niezwykle ważne dla rozwoju zawodowego są wpływy z zewnątrz, ponieważ pracownik może odczuć potrzebę konieczności kształtowania nowych umiejętności. W dzisiejszych czasach pracodawcy wiedzą o tym, że rozwój przekłada się na polepszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Tylko stale rozwijająca się kadra gwarantuje stały wzrost pozycji firmy na rynku i skuteczną konkurencję. Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest bardzo ważne dla każdej komórki organizacyjnej. Daje to możliwość podejmowania świadomych decyzji, które związane są z przyszłościowymi planami. Koncepcja Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi zakłada, że rozwój zawodowy osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie jest produktem.

Udostępnij