aipkrakow.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesFinanse

Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Rozpoczynanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością poniesienia wielu kosztów. Wynajęcie lokalu, w którym będzie działać firma, jego wyposażenie, reklama. Wydatki na te cele mogą być niemałe. W przypadku firm z branży handlowej konieczny jest też zakup towarów, które później będą sprzedawane. Wydatki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą sięgać wielu tysięcy złotych. Mało kto dysponuje taką gotówką. Nie każdy tez chce zaczynać prowadzenie firmy od kredytu lub innych firm zadłużania się. Każdy początkujący przedsiębiorca może jednak starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Gdzie takie dotacje na otwarcie firmy można otrzymać?

Dotacje na otwarcie firmy. Do uzyskania w każdym urzędzie pracy

Dotacja z urzędu pracy to nawet ponad 30 tysięcy złotychDotacja z urzędu pracy może być znacznej wysokości – nawet około 30 tysięcy złotych. Wszystko jednak zależy od decyzji urzędników. Podejmują ją po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów, między innymi biznes planu. Dotacja z urzędu pracy może być bezzwrotna, jest jednak ważny warunek. Działalność gospodarczą trzeba prowadzić przez dwanaście miesięcy. Jeśli firma wcześniej zostanie zlikwidowana, urząd pracy zażąda zwrotu dotacji, oczywiście wraz z odsetkami. Tak też może być, jeśli dotacja zostanie wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane jest bowiem na konkretne wydatki określone w umowie z urzędem pracy. Oczywiście sposób wydania środków jest sprawdzany, warto więc postępować zgodnie z zapisami umowy i nie narażać się na ryzyko konieczności zwrotu środków.

Dotacje z Unii Europejskiej

Bardzo dobrym pomysłem na pozyskanie środków ułatwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej jest korzystanie z programów unijnych. O dofinansowanie z unii mogą starać się między innymi osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawni, osoby, które przekroczyły już określony rok życia. Wiele jest też programów unijnych, dzięki którym można otrzymać dofinansowanie na założenie firm działających w określonych branżach. Informacje na temat programów unijnych, dzięki którym można otrzymać dofinansowanie, można otrzymać w urzędzie pracy, ale nie tylko. Wiele jest firm, instytucji i fundacji, które również pomogą uzyskać takie dofinansowanie.Najczęściej jest to usługa, która nie wiąże się z żadnymi kosztami, jeśli dofinansowanie unijne nie zostanie wypłacone. Jeśli tak się stanie, trzeba jednak liczyć się z koniecznością zapłacenia określonej sumy pieniędzy za pośrednictwo i pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Są to jednak już pieniądze płacone z samego dofinansowania, więc nie ma konieczności wydatkowania własnych środków.

Dzięki dofinansowaniom można pozyskać spore środki, dzięki którym rozpoczynanie działalności gospodarczej będzie dużo łatwiejsze, więc jest się o co starać.

Udostępnij