aipkrakow.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesLifestyle

Modele biznesowe – garść cennych porad

Modele biznesowe – garść cennych porad

Starannie przygotowany model biznesowy stanowi podstawę funkcjonowania dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Warto zatem zastanowić się nad tym, na czym polegają modele biznesowe i jak można je zastosować.

Czym jest model biznesowy?

Tego typu model ma wiele definicji. W uproszczeniu można jednak stwierdzić, że jest to plan o charakterze długofalowym, który ma na celu osiąganie lub podnoszenie zysku przedsiębiorstwa. Powinien on uzgadniać wiele czynników, w tym choćby źródła pozyskiwane przez podmiot na prowadzenie przez niego działalności, zamierzone cele oraz narzędzia służące ich osiąganiu.

W jakich ujęciach może być rozpatrywany model biznesu?

Każdy tego typu model może być rozpatrywany w ujęciu: finansowym, operacyjnym i strategicznym. Modele finansowe skupiają się przede wszystkim na sposobie generowania zysków przez dany podmiot. Modele operacyjne dotyczą przebiegu procesów odbywających się wewnątrz przedsiębiorstwa, które mają wpływ na zadowolenie klienta, natomiast modele strategiczne podkreślają wagę rozwoju firmy oraz jej umiejscowienie na rynku.

Czy warto tworzyć tego typu modele?

Zdecydowanie tak. Każda bowiem działalność podmiotu powinna być ukierunkowana na konkretny cel. Jego sprecyzowanie i obranie jest konieczne dla osiągania zysku. Nie można bowiem zapominać o tym, że tworzenie i sprzedaż produktów to trudny i wieloetapowy proces, który wymaga zaangażowania oraz wybranego schematu działania. W tym przypadku, model biznesu porządkuje podejmowane działania oraz pozwala skupić się na najważniejszych kwestiach. Pomaga również dostrzec ewentualne niedociągnięcia lub błędy w działaniu.

Na co należy zwrócić uwagę tworząc model biznesu?

Plan działania powinien obejmować znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Dotyczą one potencjalnego odbiorcy dobra. Konieczne jest zatem określenie jego potrzeb oraz oczekiwań. Plan musi dokładnie opisywać dany produkt. Podkreślać jego zalety oraz przewagę w stosunku do przedmiarów oferowanych przez konkurencję. Model powinien też uwzględniać sposób dotarcia do klienta. Należy również uwzględnić taktyki, technologie i narzędzia działania oraz dobrze uzasadnić to, dlaczego klient ma wybrać właśnie ten konkretny produkt lub usługę. Plan powinien również obejmować zakres współpracy z partnerami biznesowymi oraz stosowaną metodologię.

Modele biznesowe mogą być też rozpatrywane w nieco innym ujęciu i dotyczyć przedstawianej oferty. Plan powinien uwzględniać zatem dane produkty lub usługi, które mają generować zyski w określonej grupie odbiorców. W odniesieniu do klientów modele biznesowe muszą dzielić klientów na poszczególne grupy, do których dany podmiot ma zamiar dotrzeć ze swoją ofertą lub usługą. W modelach powinny zostać również określone kanały dystrybucji, czyli sposoby na docieranie z informacją dotyczącą określonych dóbr czy usług do poszczególnych grup odbiorczych oraz na komunikację z klientem, w tym pozyskiwanie informacji zwrotnej. Każdy dobry model biznesowy musi również opisywać infrastrukturę danego podmiotu w zakresie zasobów koniecznych do jego wdrożenia oraz utrzymywania, a także najważniejszych działań, które muszą być podjęte w celu realizacji zadań. W planie musi się również znaleźć informacja na temat partnerów biznesowych, w tym choćby sieci dostaw i dystrybucji. Poza tym plan musi opisywać planowane przychody oraz generowane koszty.

Udostępnij